Item Infomation


Title: 경희 한국어 쓰기. 6
Other Titles: Get it Korean: Writing - 6
Authors: 이정희
Keywords: Ngôn ngữ Hàn | Luyện viết tiếng Hàn | Tiếng Hàn Quốc
Issue Date: 2015
Publisher: Korea.: 출판사 하우
Abstract: Cuốn sách này là một cuốn sách giáo khoa cấp 5 về 'viết' trong số các kỹ năng ngôn ngữ nhằm nâng cao khả năng viết của những người học tiếng Hàn trung cấp. Bao gồm việc học tập cấu trúc câu tiếng Hàn, thực hành viết văn, thực hành viết văn và thực hành viết văn thể.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9204
Appears in Collections1-Ngôn ngữ khác
ABSTRACTS VIEWS

43

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • GET IT KOREAN WRITING 6-1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 525,02 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • GET IT KOREAN WRITING 6.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 46,57 MB

  • Format : Adobe PDF