Item Infomation


Title: 경희 한국어 듣기 6
Other Titles: Get it Korean: listening - 6
Authors: 이정희
Keywords: Tiếng Hàn Quốc | Kỹ năng nghe
Issue Date: 2015
Publisher: Korea.: 출판사 하우
Abstract: Cuốn sách giáo khoa tập trung vào ngôn ngữ và khả năng nghe tiếng Hàn trong các tình huống thực tế
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9187
Appears in Collections1-Ngôn ngữ khác
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • Get it Korean - Listening 6-1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 723,41 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Get it Korean - Listening 6.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 28,09 MB

  • Format : Adobe PDF