Item Infomation


Title: 경희 한국어 읽기 5
Other Titles: Get it Korean: Reading - 5
Authors: 이정희
Keywords: Mã học phần GK262 | Mã học phần GK263 | Ngôn ngữ Hàn | Luyện đọc tiếng Hàn | Tiếng Hàn Quốc
Issue Date: 2015
Publisher: Korea.: 출판사 하우
Abstract: Là một cuốn sách giáo khoa cấp 5 về 'đọc' trong số các kỹ năng ngôn ngữ. Chủ đề ngôn ngữ, chức năng và biểu hiện cần thiết cho người học tiếng Trung cấp được cung cấp cùng với ngữ cảnh. Qua đó, nhằm mục đích để đọc và hiểu các bài báo được tạo thành từ hầu hết các cuộc hội thoại hàng ngày và các tài liệu xã hội quen thuộc
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9200
Appears in Collections1-Ngôn ngữ khác
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • get it korean reading 5-1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 520,88 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • get it korean reading 5.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 56,01 MB

  • Format : Adobe PDF