Browsing by Author ThS. Mai Tiến Dũng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • A26334_1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm Văn Hùng;  Advisor: ThS. Mai Tiến Dũng (2019)

 • Nghiên cứu các đặc điểm của thị trường khách du lịch Mỹ đến Công ty lữ hành Hanoitourist cũng như thị trường khách du lịch Mỹ đến Việt Nam trong gian đoạn 2012-2018. Đánh giá thực trạng và tỉm ra giải pháp tốt nhất để khai thác và đáp ứng nhu cầu của thị trường khách này.

 • A27105_1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tô Thị Hoài Linh;  Advisor: ThS. Mai Tiến Dũng (2019)

 • Đề tài tập trung nghiên cứu về chất lượng nguồn nhân lực tại khách sạn Fortuna Hà Nội, từ đó làm rõ thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại khách sạn này.

 • A24560_1.pdf.jpg
 • Graduate thesis


 • Authors: Nguyễn Thị Bích Thảo;  Advisor: ThS. Mai Tiến Dũng (2018)

 • Trên cơ sở khảo sát thực tế một số tiêu chuẩn về môi trường khách sạn Sheraton Hà Nội đang áp dụng hiệu quả mà các tiêu chuẩn đó mang lại. Từ đó đưa thêm và cải tiến các tiêu chuẩn đang áp dụng ứng dụng tiêu chuẩn mới nhằm nâng cao chất lượng về mặt không gian và các sản phẩm xanh trong khách sạn...

 • A27109_1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần Thu Hà;  Advisor: ThS. Mai Tiến Dũng (2019)

 • Tìm hiểu loại hình du lịch phượt ở Việt nam, đặc biệt là với giới trẻ và vai trò của thị trường khách này trong phát triển du lịch, đồng thời phân tích, đánh giá thực trạng và đễ xuất giải pháp phát triển loại hình du lịch này.