Item Infomation


Title: Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn "khách sạn xanh Asean" đối với Khách sạn Sheraton Hà Nội
Other Titles: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành
Authors: Nguyễn Thị Bích Thảo
Advisor: ThS. Mai Tiến Dũng
Keywords: Bảo vệ môi trường | Khách sạn xanh | Khách sạn Sheraton | A24560
Issue Date: 2018
Publisher: TLU
Abstract: Trên cơ sở khảo sát thực tế một số tiêu chuẩn về môi trường khách sạn Sheraton Hà Nội đang áp dụng hiệu quả mà các tiêu chuẩn đó mang lại. Từ đó đưa thêm và cải tiến các tiêu chuẩn đang áp dụng ứng dụng tiêu chuẩn mới nhằm nâng cao chất lượng về mặt không gian và các sản phẩm xanh trong khách sạn...
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/6026
Appears in CollectionsQuản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • A24560_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 4,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • A24560.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 41,58 MB

  • Format : Adobe PDF