Browsing by Author Nguyễn Thị Thùy Linh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • LV.0002206_1.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn Thị Thùy Linh;  Advisor: Nguyễn Hồng Nga (2014)

 • Nội dung của khóa luận gồm 3 phần chính. Chương 1: Những vấn đề cơ bản về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng công tác sử dụng vốn tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Lâm Vũ .Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Lâm Vũ

 • LV.0002579_1.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Nguyễn Thị Thùy Linh;  Advisor: Ngô Thị Quyên (2015)

 • Phân tích tình hình sử dụng vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Dũng Mạnh qua các năm 2011-2013 bằng các phương pháp thu thập dữ liệu và xử lý số liệu. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty này.

 • LV.0002512_1.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Nguyễn Thị Thùy Linh;  Advisor: Phạm Thị Bảo Oanh (2015)

 • Nội dung khóa luận làm rõ các mục tiêu: Hệ thống lại cơ sở lý luận về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích làm rõ thực trạng vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH dược phẩm và dịch vụ y tế Phương Đông từ đó tìm ra hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của hạn chế. Từ đó đưa ra các đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty này.