Item Infomation


Title: Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi và áp lực cơ thắt thực quản dưới ở bệnh nhân có rối loạn mắt nhu động thực quản hoàn toàn
Authors: Đào Việt Hằng
Lưu Thị Minh Huế
Nguyễn Thị Thùy Linh
Keywords: mắt nhu động thực quản; áp lực cơ thắt thực quản
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội)
Series/Report no.: 133 (9);
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4356
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000322.pdf
      Restricted Access
    • Size : 267,59 kB

    • Format : Adobe PDF