Item Infomation


Title: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trên người bệnh tăng huyết áp tại bệnh viện đa khoa nông nghiệp 2020
Authors: Hoàng Thị Quỳnh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Châu Hà
Lê Thị Minh Lợi
Phạm Thị Diệp
Keywords: bệnh tăng huyết áp; tình trạng dinh dưỡng
Issue Date: 2022
Publisher: Tạp chí Khoa học Đại học Thăng Long
Abstract: Nghiên cứu đánh giá tình trạng dinh dưỡng và xác định một số yếu tố liên quan đến tình trạng dinh dưỡng trên người bệnh tăng huyết áp tại bệnh viện đa khoa nông nghiệp 2020
Description: Số A2(3): Tr. 23-28
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4746
Appears in CollectionsSố 3 Tập A2 - 2022
ABSTRACTS VIEWS

78

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCTL.0000022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,24 MB

    • Format : Adobe PDF