Browsing by Author Trần Thị Huyền Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
  • LV.0002745_1.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần Thị Huyền Trang;  Advisor: Nguyễn Thị Tuyết (2015)

  • Khóa luận đã hệ thống các vấn đề liên quan đến công tác quản trị các khoản phải thu tại doanh nghiệp, dựa trên cơ sở đó phân tích thực trạng các khoản phải thu tại công ty cổ phần ô tô vận tải hành khách hải hưng tìm ra được các mặt tích cực và hạn chế. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị các khoản phải thu góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty này trong thời gian tới.

  • BB.0000582.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Trương Thị Thùy Dương; Trần Thị Huyền Trang; Trần Thị Hồng Vân; Nguyễn Thị Thanh Tâm (2021)

  • Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 535 học sinh nhằm mô tả tình trạng dinh dưỡng của học sinh dân tộc thiểu số trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Yên Bình và huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái năm 2019. Thu thập số liệu bằng phương pháp phỏng vấn bằng bộ câu hỏi được thiết kế sẵn và cân đo trực tiếp. Sử dụng chuẩn tham khảo quốc tế để đánh giá tình trạng dinh dưỡng. Kết quả cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của học sinh dân tộc thiểu số là 15,0% cao hơn so với tỷ lệ suy dinh dưỡng thể gầy còm là 4,5%. Tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số thừa cân, béo phì là 7,3%. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ suy dinh dưỡng cũng như tỷ lệ thừa cân, béo ...