Item Infomation


Title: Kinh nghiệm điều hành chính sách tỷ giá đối hoái của Trung Quốc từ năm 1994 đến tháng 09/2013 và bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam
Authors: Trần Thị Huyền Trang
Advisor: Phạm Thị Bảo Oanh
Keywords: A17665 | Chính sách | Ngân hàng | Tỷ giá đối hoái
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5215
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0001798_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 454,07 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0001798.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,71 MB

  • Format : Adobe PDF