Item Infomation


Title: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Afoli
Other Titles: Khóa luận tốt nghiệp ngành: Kế toán
Authors: Trần Thị Huyền Trang
Advisor: PGS. TS: Nguyễn Thị Đông
Keywords: A12641 | Kế toán tiêu thụ | Tiêu thụ sản phẩm
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Cơ sở lý luận chung về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Afoli.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5963
Appears in CollectionsKế toán
ABSTRACTS VIEWS

45

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002971_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,25 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002971.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,21 MB

  • Format : Adobe PDF