Item Infomation


Title: Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần truyền thông Tuấn Việt
Other Titles: Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính
Authors: Trần Thị Huyền Trang
Advisor: TS: Trần Đình Toàn
Keywords: A17547 | Sử dụng vốn | Vốn doanh nghiệp
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Cơ sở lý luận về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần truyền thông Tuấn Việt .
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5962
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002970_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 627,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002970.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 582,68 kB

  • Format : Adobe PDF