Browsing by Author TS. Nguyễn Văn Ngọc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • LVCH.062-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ Quang Đông;  Advisor: TS. Nguyễn Văn Ngọc (2015)

 • Mục đích nghiên cứu: tìm hiểu và làm tổng quan về các bài toán biên liên kết đối với các phương trình đạo hàm riêng. Học các kiến thức liên quan đến phương trình đạo hàm suy rộng, biến đổi Fourier, các không gian Sobolev, toán tử gỉa vi phân đối với tích phân Fourier. Nghiên cứu bài toán liên kết dạng Dirichlet và dạng Neumann đối với hàm điều hòa trên miền hình dải trên mặt phẳng bằng phương pháp biến đổi Fourier của các hàm suy rộng trong các không gian Sobolev

 • K.Y00068- Một số bài toán biên liên kết đối với phương trình điều hòa và song điều hòa.pdf.jpg
 • -


 • Authors: TS. Nguyễn Văn Ngọc; Tạ Quang Đông (2015)

 • Mục đích của công trình này là xét một số bài toán biên liên kết đối với phương trình điều hòa và song điều hòa trong miền hình dải bằng phương pháp sử dụng biến đổi tích phân Fourier. Đã thiết lập được các định lý tồn tại và duy nhất nghiệm, cũng như tính trơn của nghiệm các bài toántrong các không gian Sobolev thích hợp.

 • LVCH.00851_1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan Thị Việt Hoa;  Advisor: TS. Nguyễn Văn Ngọc (2019)

 • Luận văn bao gồm các phương pháp hình hoc, phương pháp đại số và giải tích, các bài toán chọn lọc tiêu biểu về điểm cực trị, hình tổ hợp.

 • LVCH.00245- TT.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Thị Thủy;  Advisor: TS. Nguyễn Văn Ngọc (2016)

 • Giới thiệu các hàm Hyperbolic và bất đẳng thức dạng Jensen. Các bất đẳng thức dạng Panaitopol và bất đẳng thức dạng Jordan

 • LVCHTT.244.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần Lan Phương;  Advisor: TS. Nguyễn Văn Ngọc (2016)

 • Giới thiệu một số bất đẳng với trọng trong tam giác, bao gồm các bất đẳng thức có liên quan đến độ dài (cạnh, đường cao, đường trung tuyến, đường phân giác) với diện tích tam giác và các bất đẳng thức có liên quan đến các góc của một tam giác

 • LVCH.00273- TT.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Thu Thủy;  Advisor: TS. Nguyễn Văn Ngọc (2016)

 • Tìm hiểu và học tập về một số bất đẳng thức lượng giác mới như các bất đẳng thức mở rộng dạng Jordan, bất đẳng thức dạng Kober và các bất đẳng thức chặt của Huygen và Wilker. Từ đó hình thành một số chuyên đề phục vụ công tác giảng dạy và bồi dưỡng Toán cho học sinh ở bậc THPT