Item Infomation


Title: Một số bất đẳng thức liên quan đến các số Finonacci và các số Lucas
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Phương pháp toán sơ cấp)
Authors: Bá Thị Hồng Dung
Advisor: TS. Nguyễn Văn Ngọc
Keywords: Số Finonacci | Số Lucas | Bất đẳng thức
Issue Date: 2017
Publisher: TLU
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1508
Appears in CollectionsToán tin
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.00405- TT.PDF
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 588,7 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.00405- ND.PDF
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 437,2 kB

  • Format : Adobe PDF