Item Infomation


Title: Một số bài toán cực trị hình học.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Toán)
Authors: Phan Thị Việt Hoa
Advisor: TS. Nguyễn Văn Ngọc
Keywords: Toán | Đại số Giải tích
Issue Date: 2019
Publisher: TLU
Abstract: Luận văn bao gồm các phương pháp hình hoc, phương pháp đại số và giải tích, các bài toán chọn lọc tiêu biểu về điểm cực trị, hình tổ hợp.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1519
Appears in CollectionsToán tin
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.00851_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 484,9 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.00851.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,13 MB

  • Format : Adobe PDF