Item Infomation


Title: Một số bất đẳng thức các hàm Hyperbolic
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Phương pháp toán sơ cấp)
Authors: Nguyễn Thị Thủy
Advisor: TS. Nguyễn Văn Ngọc
Keywords: Bất đẳng thức | hàm Hyperbolic | C00459
Issue Date: 2016
Publisher: TLU
Abstract: Giới thiệu các hàm Hyperbolic và bất đẳng thức dạng Jensen. Các bất đẳng thức dạng Panaitopol và bất đẳng thức dạng Jordan
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1487
Appears in CollectionsToán tin
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.00245- TT.PDF
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 320,97 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.00245- ND.PDF
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 387,09 kB

  • Format : Adobe PDF