Search

Search Results

Results 1-4 of 4 (Search time: 0.002 seconds).
 • Previous
 • 1
 • Next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Trần Thị Huyền Trang;  Advisor: Nguyễn Thị Tuyết (2015)

 • Khóa luận đã hệ thống các vấn đề liên quan đến công tác quản trị các khoản phải thu tại doanh nghiệp, dựa trên cơ sở đó phân tích thực trạng các khoản phải thu tại công ty cổ phần ô tô vận tải hành khách hải hưng tìm ra được các mặt tích cực và hạn chế. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị các khoản phải thu góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty này trong thời gian tới.

 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Bùi Mai Anh;  Advisor: TS: Nguyễn Thị Thúy (2015)

 • Cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần quốc tế Sen Việt

 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Lê Vũ Huy;  Advisor: Trần Thị Thùy Linh (2015)

 • Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Trường Thịnh qua các năm 2011-2013 bằng các phương pháp so sánh, phương pháp phân tích tỷ lệ, phân tích thống kê và phương pháp Dupont để đưa ra đánh giá và kết luận từ cơ sở là các số liệu được cung cấp và thực trạng tình hình hoạt động của công ty. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty này.