Search

Search Results

Results 1-10 of 10 (Search time: 0.028 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


  • Authors: Tạ Thị Thu Hằng;  Advisor: Th.S Nguyễn Duy Thành (2020)

  • Cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp. Thực trạng hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty cổ phần delex Việt Nam. Giải pháp hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty cổ phần DELEX Việt Nam