Item Infomation


Title: Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khối văn phòng tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí - Cơ khí điện 151.
Authors: Phùng Thị Như Phương
Advisor: Th.S Lê Thị Hạnh
Keywords: Quản trị kinh doanh; Nguồn nhân lực; A29554
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Cơ sở lý luận chung về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Thực trạng hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khối văn phòng tại công ty TNHH MTV Cơ khí - Cơ khí điện 151. Giải pháp nâng cao nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khối văn phòng tại công ty TNHH MTV Cơ khí - Cơ khí điện 151.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7411
Appears in CollectionsQuản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0004188_A29554_BA499_1.pdf
    Restricted Access
  • Size : 965,26 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0004188_A29554_BA499.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,4 MB

  • Format : Adobe PDF