Item Infomation


Title: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị dự án tại Công ty TNHH nghiên cứu, ứng dụng và quản lý khoa học công nghệ trí tuệ Việt Nam.
Authors: Nguyễn Thị Ngọc Mai
Advisor: TS. Vương Thị Thanh Trì
Keywords: Quản trị kinh doanh; Quản trị dự án
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Cơ sở lý luận về quản trị dự án trong doanh nghiệp. Thực trạng quản trị dự án tại Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý KHCN Trí tuệ Việt Nam. Một số giải pháp cải thiện công tác quản trị dự án tại Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý KHCN Trí tuệ Việt Nam.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7421
Appears in CollectionsQuản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0004209_A27736_BA499_1.pdf
    Restricted Access
  • Size : 347,07 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0004209_A27736_BA499.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,23 MB

  • Format : Adobe PDF