Item Infomation


Title: Một số giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần xây dựng và môi trường Việt Nam.
Authors: Phạm Ái Phương
Advisor: TS. Vương Thị Thanh Trì
Keywords: Quản trị kinh doanh; Người lao động; A27803
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Cơ sở lý luận về động lực và tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp. Thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Việt Nam. Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Việt Nam
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7423
Appears in CollectionsQuản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0004208_A27803_ BA499_1.pdf
    Restricted Access
  • Size : 312,58 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0004208_A27803_ BA499.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,33 MB

  • Format : Adobe PDF