Search

Search Results

Results 1-10 of 10 (Search time: 0.024 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


  • Authors: Nguyễn Thùy Linh;  Advisor: Th.S: Ngô Thị Quyên (2015)

  • Cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp. Phân tích và một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH 3C Công nghiệp

  • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


  • Authors: Nguyễn Thùy Linh;  Advisor: TS. Trần Đình Toàn (2023)

  • Phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng của Công ty TNHH Gifttify. Qua đó, nêu ra những hạn chế đối với hiệu quả hoạt động bán hàng của công ty TNHH Gifttify.