Item Infomation


Title: Nghiên cứu từ tượng thanh trong tiếng Hán hiện đại.
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Hán)
Authors: Nguyễn Thùy Linh
Advisor: Đỗ Thị Minh
Keywords: Ngôn ngữ | Nghiên cứu | Từ tượng thanh | Tiếng Hán | A13289
Issue Date: 2013
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8177
Appears in CollectionsKhoa Ngoại ngữ
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002465_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 624,77 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002465.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,13 MB

  • Format : Adobe PDF