Search

Search Results

Results 1-9 of 9 (Search time: 0.111 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


  • Authors: Nguyễn Thùy Linh;  Advisor: Th.S: Ngô Thị Quyên (2015)

  • Cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp. Phân tích và một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH 3C Công nghiệp