Search

Search Results

Results 111-120 of 143 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
 • -


 • Authors: Ths. Trần Thị Thanh Hương (2015)

 • This paper presents basic theoretical background on typological markedness in linguistics, its application in linguistic research and attempts to investigate dummy subjects in Vietnamese and English basing on this theory. Since Trubetzkoy’s work (1939), markedness has been frequently used as a typological research approach all over the world. This theory is useful because it helps researchers find out typological features at different levels of markedness and identify linguistic universals as well as testing them. In terms of markedness, dummy subjects in Vietnamese are quite different from those in English. Dummy subjects, in general, are a highly marked linguistic phenomenon. Dummy subjects in Vietnamese are found to be more marked that those in English because they are not as “co...

 • -


 • Authors: -;  Advisor: PGS. TS. Nguyễn Văn Độ (2014)

 • Trong hầu hết các nền văn hoá hiện đại, thời gian tính theo dương lịch đóng một vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, việc sử dụng thời gian tính theo đơn vị tiêu chuẩn hiện hành cũng chỉ mới xuất hiện cách đây khoảng hơn 200 năm mà thôi. Thế nhưng, sự tồn tại của loài người và sự cần thiết phải biểu thị thời gian trong ngôn ngữ thì lại cổ xưa hơn rất nhiều. Làm thế nào để khuôn định được thời gian đã được thể hiện trong các ngôn ngữ tự nhiên đa dạng của loài người? Một số nhà khoa học, chẳng hạn như Wolfgang Klein, cho rằng có một “cấu trúc thời gian cơ bản”mà dựa vào đó các ngôn ngữ tự nhiên biểu thị các mối quan hệ về thời gian. Bài viết đề cập đến một loạt các thuật từ cốt lõi chỉ các phẩm tính của “cấu trúc thời gian cơ sở”, chẳng hạn như: sự kế tiếp, đồng thời, điểm vọng, chiết đ...

 • -


 • Authors: TS. Hoàng Trọng Minh (2014)

 • The IEEE 802.11 MAC is originated design to local wireless network that suites for single hop fashion. Nowadays, it becomes de facto standard for many emerged multi-hop network technologies such as sensor network, vehicle ad-hoc network or mesh network. However, the standard employed CSMA/CA mechanism has to face with potential challenges which come from characteristics of multi-hop transmission environment. In which, node distribution is one of key factors concerned to the successful transmission probability of a connection and overall network performance. Hence, this paper proposes a novel analytical model of IEEE 802.11 MAC based wireless multi-hop network to validate main network performance parameters in grid fashion.

 • -


 • Authors: TS. Nhâm Ngọc Tần (2015)

 • Nhu cầu đổi mới giáo dục đại học đặt ra nhiệm vụ cấp bách phát triển tính độc lập nhận thức của sinh viên. Trong bài này, chúng tôi trình bày tổng quan về lý luận dạy học toán theo hướng hình thành và phát triển tính độc lập nhận thức của sinh viên khoa học nhân văn bằng mô hình hóa trực quan. Các phương pháp nghiên cứu: lý thuyết (phân tích các tài liệu tâm lý, sư phạm và phương pháp luận về chủ đề nghiên cứu); thực nghiệm (quan sát, đặt câu hỏi, kiểm tra, phỏng vấn với các giảng viên và sinh viên); tìm kiếm, xây dựng đối chứng và tiến hành thực nghiệm; các phương pháp xử lý dữ liệu phân tích các kết quả của thực hành sư phạm (tiêu chuẩn Mann-Whitney, kiểm định Wilcoxon, kiểm định Shapiro-Wilk). Phương pháp luận phát triển tính độc lập nhận thức của sinh viên bằng phương tiện mô h...

 • -


 • Authors: TS. Nguyễn Công Sứ (2015)

 • Một chữ ký bằng tay "thông thường" gắn liền với một văn bản được sử dụng để xác định người tạo ra và chịu trách nhiệm về văn bản đó. Chữ ký được sử dụng trong các sự việc hàng ngày như viết thư, rút tiền từ ngân hàng, ký một hợp đồng, vv ... Hệ chữ ký số là phương thức ký các văn dạng diện tử. Do đó, một văn bản đã được ký có thể truyền qua mạng thông qua các máy tính và thiết bị hỗ trợ. Một hệ chữ ký số gồm 02 thành phần: một thuật toán ký và một thuật toán xác minh chữ ký. Một người A có thể ký văn bản x sử dụng (khóa bí mật của mình) theo hàm . Kết quả của chữ ký (x) có thể được kiểm tra bởi một thuật toán xác minh công khai . Đối với một cặp (x, y), trong đó x là văn bản và y là chữ ký của x, thuật toán sẽ kiểm tra và trả về “Đúng” hoặc “Sai” phụ thuộc y là chữ ký hợp lệ của x h...

 • -


 • Authors: PGS. TS. Phạm Văn Thân; Ths. Nguyễn Thu Hương (2014)

 • Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật xét nghiệm Kato-katz cho 1.082 người dân tỉnh Hà Tĩnh và Lào Cai từ tháng 10-12 năm 2012. Tỷ lệ nhiễm giun chung tại Hà Tĩnh là 26,9% và Lào cai là 50,2%. Tỷ lệ nhiễm giun đũa, giun tóc và giun móc tại Lào Cai lần lượt là 12,1%, 9,1% và 35,8%. Trong khi tại Lào Cai tỷ lệ tương ứng là 2,8%, 8,2% và 17,9%. Hiệu lực điều trị albendazole liều duy nhất 400 mg sau 14 ngày điều trị như sau CR của Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura và giun móc là 97,1%, 77,9%, và 95,9%, ERR tương ứng 96,9%, 84,6% và 98,2%. CR của mebendazole liều duy nhất 500 mg với Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura và giun móc là 100%, 73,0%, và 82,0%, ERR tương ứng là 100%, 65,3% và 94,1%. Kết quả nghiên cứu này cũng chỉ ra albendazole liều đơn vẫn còn hiệu lực tốt với cả 3 loại ...

 • -


 • Authors: PGS.TS. Phạm Văn Thân; Huỳnh Hồng Quang; Nguyễn Văn Chương (2014)

 • Nghiên cứu tiến hành nhằm đánh giá hiệu lực thuốc phối hợp dihydroartemisinin-piperaquine DHA-PPQ) trong điều trị sốt rét do P. falciparum chưa biến chứng. Phương pháp: Thiết kế thử nghiệm lâm sàng không ngẫu nhiên, tự chứng đánh giá hiệu lực theo phân loại của Tổ chức Y tế thế giới: Đáp ứng lâm sàng và ký sinh trùng đầy đủ (ACPR), thất bại điều trị sớm (ETF), thất bại lâm sàng muộn (LCF), thất bại ký sinh trùng muộn (LPF) và tỷ lệ ký sinh trùng dương tính ngày D3 như một chỉ điểm kháng thuốc. Kết quả: Toàn bộ dữ liệu cho thấy tỷ lệ chữa khỏi của DHA-PPQ là 100%, không có ca thất bại điều trị sớm (ETF), thất bại lâm sàng muộn (LCF) và thất bại ký sinh trùng muộn (LPF). Đặc biệt, tỷ lệ tồn tại ký sinh trùng ngày D3 là 26,1% như một chỉ điểm nguy cơ kháng thuốc cao (thông qua đường co...

 • -


 • Authors: Ths. Nguyễn Thị Kim Dung (2014)

 • Sự thành công hay thất bại của hành động cứu trợ nhân đạo trong bất kể tình huống khẩn cấp nào cũng phải cần có sự liên kết với các tổ chức khác, đặc biệt là truyền thông khi truyền thông có một sức mạnh ảnh hưởng đến những nhân tố khác. Chính vì vậy, truyền thông xứng đáng được ghi nhận cho những đóng góp, nhưng đồng thời, truyền thông cũng phải cùng chịu trách nhiệm trong những thất bại. Đây là trường hợp của truyền thông ở Rwanda trong giai đoạn diệt chủng năm 1994. Nếu như truyền thông đã sử dụng quyền lực một cách phù hợp, Rwanda đã có thể không phải trải qua một tấm bi kịch đen tối của thời hiện đạ. Do vậy, đánh giá những thành công của hỗ trợ nhân đạo không chỉ riêng các tổ chức hỗ trợ trực tiếp mà truyền thông cũng phải chịu trách nhiệm trước những thất bại. Bài viết này cho...

 • -


 • Authors: ThS. Phạm Long Châu (2014)

 • Ở các nền kinh tế phát triển, hoạt động trách nghiệm xã hội được các doanh nghiệp quan tâm và coi trọng. Tuy nhiên, tại Việt Nam, hoạt động này còn khá mới, nhiều doanh nghiệp chưa biết đến trách nhiệm xã hội là gì. Một vài doanh nghiệp khác đã biết, nhưng nhận thức chưa sâu sắc, họ đã thực hiện nhưng hiệu quả từ hoạt động này mang lại không cao. Bài viết tập trung mô tả thực trạng thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Việt Nam thời gian qua, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện trách nhiệm xã hội phù hợp với tình hình kinh tế-chính trị hiện nay.