Browsing by Author TS. Ngô Thị Quyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23
 • KL.0000137_A40454-TT.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Nguyễn Phạm Khánh Linh;  Advisor: TS. Ngô Thị Quyên (2023)

 • Phân tích, đo lường tác động của đòn bẩy hoạt động, đòn bẩy tài chính, đòn bẩy tổng hợp của Công ty. Đánh giá hiệu quả sử dụng đòn bẩy, ảnh hưởng của đòn bẩy đến khả năng sinh lời và rủi ro của Công ty. Qua phân các chỉ tiêu, tác động của đòn bẩy chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, ưu điểm và hạn chế của công ty từ đó đề xuất một số biện pháp thay đổi, cải thiện tình hình tài chính thích hợp cho doanh nghiệp.

 • LVCH.01132- C01054- Luc Kim Oanh- TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lục Kim Oanh;  Advisor: TS. Ngô Thị Quyên (2020)

 • - Cơ sở lý luận về hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại. - Thực trạng hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Điện Biên Phủ. - Giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Điện Biên Phủ.

 • LVCH.716-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Văn Thịnh;  Advisor: TS. Ngô Thị Quyên (2018)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động cho vay và hiệu quả cho vay hộ nghèo. - Phân tích và đánh giá thực trạng cho vay và hiệu quả cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam. - Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam

 • KL.0000166_A32390_Vũ Thị Hà Chi-TT.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Vũ Thị Hà Chi;  Advisor: TS. Ngô Thị Quyên (2024)

 • Cơ sở lý luận về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình. Giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

 • LV.0004388_A34620_VuMinhThu_KLTN-1.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Vũ Minh Thu;  Advisor: TS. Ngô Thị Quyên (2023)

 • Chương 1. Cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính công ty. Chương 2. Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty cổ phần tập đoàn 911 giaiđoạn 2020-2022. Chương 3. Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty.

 • LVCH.767-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh Thị Hằng;  Advisor: TS. Ngô Thị Quyên (2018)

 • - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý nhà nước đối với NS xã - Phân tích thực trạng quản lý nhà nước đối với NS xã tại UBND Thành phố Ninh Bình từ năm 2013 đến năm 2017; Đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của tình hình. - Đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với NSX.

 • LVCH.760-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Thị Phương;  Advisor: TS. Ngô Thị Quyên (2018)

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là phân tích thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tại Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình, từ đó đề xuất những giải pháp tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước của tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn tiếp theo.