Browsing by Author TS. Ngô Thị Quyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
 • LVCH.01132- C01054- Luc Kim Oanh- TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lục Kim Oanh;  Advisor: TS. Ngô Thị Quyên (2020)

 • - Cơ sở lý luận về hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại. - Thực trạng hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Điện Biên Phủ. - Giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Điện Biên Phủ.

 • LVCH.716-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Văn Thịnh;  Advisor: TS. Ngô Thị Quyên (2018)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động cho vay và hiệu quả cho vay hộ nghèo. - Phân tích và đánh giá thực trạng cho vay và hiệu quả cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam. - Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam

 • LV.0004388_A34620_VuMinhThu_KLTN-1.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Vũ Minh Thu;  Advisor: TS. Ngô Thị Quyên (2023)

 • Chương 1. Cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính công ty. Chương 2. Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty cổ phần tập đoàn 911 giaiđoạn 2020-2022. Chương 3. Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty.

 • LVCH.767-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh Thị Hằng;  Advisor: TS. Ngô Thị Quyên (2018)

 • - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý nhà nước đối với NS xã - Phân tích thực trạng quản lý nhà nước đối với NS xã tại UBND Thành phố Ninh Bình từ năm 2013 đến năm 2017; Đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của tình hình. - Đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với NSX.

 • LVCH.760-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Thị Phương;  Advisor: TS. Ngô Thị Quyên (2018)

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là phân tích thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tại Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình, từ đó đề xuất những giải pháp tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước của tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn tiếp theo.

 • K.Y00141- Tăng trưởng bền vững và hiệu quả tài chính.pdf.jpg
 • -


 • Authors: TS. Ngô Thị Quyên; TS. Chu Thị Thu Thuỷ; NCS.Ths. Nguyễn Thị Thu Trang; Ths. Vũ Lệ Hằng (2018)

 • Mục tiêu nghiên cứu của nhóm tác giả tập trung vào phân tích tác động của hiệu quả tài chín h đến tăng trưởng bền vững và ngược lại tác động của tăng trưởng bền vững đến khả năng sinh lời của các công ty. Ngoài ra, nghiên cứu của nhóm Tác giả cũng phân tích khả năng tăng trưởng bền vững năm hiện tại có chịu tác động của tăng trưởng bền vững năm trước. Với mẫu nghiên cứu là 652 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2013 đến 2016, nghiên cứu đã chứng minh được khả năng sinh lời, khả năng trả nợ và tăng trưởng năm trước có tác động đáng kể đến tăng trưởng bền vững, tuy nhiên khả năng thanh toán không có ý nghĩa thống kê tại mức ý nghĩa 5%. Hơn nữa, nghiên...