Item Infomation


Title: Nâng cao chất lượng cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh Thành phố Hà Nội.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng )
Authors: Nguyễn Quốc Toản
Advisor: TS. Ngô Thị Quyên
Keywords: Tài chính - Ngân hàng | Cho vay giải quyết việc làm | Chất lượng cho vay | C01151
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8652
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

46

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01754_C01151_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 452,02 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01754_C01151_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 869,56 kB

  • Format : Adobe PDF