Item Infomation


Title: Điều kiện an toàn thực phẩm của các nhà hàng ăn uống tại khu du lịch huyện Hoa Lư, Ninh Bình năm 2019 và một số yếu tố liên quan.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Nguyễn Ngọc Hoàng
Advisor: TS. Phạm Duy Tường
Keywords: Y tế công cộng | An toàn thực phẩm | Nhà hàng ăn uống
Issue Date: 2019
Publisher: TLU
Abstract: - Đánh giá điều kiện an toàn thực phẩm của các nhà hàng ăn uống tại khu du lịch huyện Hoa Lư, Ninh Bình năm 2019. - Phân tích một số yếu tố liên quan đến thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm tại các nhà hàng ăn uống được nghiên cứu
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/579
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01059- C01033- Nguyen Ngoc Hoang_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 462,14 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01059- C01033- Nguyen Ngoc Hoang.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,38 MB

  • Format : Adobe PDF