Thông tin tài liệu


Nhan đề : Khung trương trình đào tạo ngành Điều dưỡng
Tác giả : Đại học Thăng Long
Chủ đề : Khung chương trình đào tạo | Học liệu ngành Điều dưỡng | Quy chế | Hướng dẫn học tập
Năm xuất bản : 2023
Nhà xuất bản : TLU
Tóm tắt : Bao gồm toàn bộ học liệu phục vụ môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo của Ngành Điều dưỡng. Mỗi môn học đều có đầy đủ tài liệu được mô tả chi tiết và được gắn link để bạn đọc dễ dàng nắm bắt được thông tin tài liệu. Với các học liệu đã được số hóa có thể đọc trực tuyến bằng tài khoản do thư viện cấp
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9210
Bộ sưu tậpHướng dẫn học tập
XEM MÔ TẢ

43

XEM & TẢI

0

Danh sách tệp tin đính kèm:
Ảnh bìa
  • Chuyên ngành Điều dưỡng-1.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Dung lượng : 518,58 kB

    • Định dạng : Adobe PDF