Thông tin tài liệu


Nhan đề : ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Nhan đề khác : MK302 - Nghiên cứu Marketing
Nhà xuất bản : TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9162
Bộ sưu tậpHướng dẫn học tập
XEM MÔ TẢ

64

XEM & TẢI

0

Danh sách tệp tin đính kèm:
Ảnh bìa
  • MK302_Nghiên cứu Marketing_ĐCCT_2022.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Dung lượng : 590,71 kB

    • Định dạng : Adobe PDF