Item Infomation


Title: Kiến thức, thực hành an toàn thực phẩm của người chế biến tại các cửa hàng ăn uống quận Đống Đa, Hà Nội năm 2023 và một số yếu tố liên quan
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Y tế công cộng)
Authors: Hoàng Quý Châu
Advisor: PGS.TS. Đào Xuân Vinh
Keywords: Y tế công cộng | An toàn thực phẩm | C02073
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
Abstract: Đánh giá kiến thức, thực hành an toàn thực phẩm của người chế biến thực phẩm tại các cửa hàng ăn uống quận Đống Đa, Hà Nội năm 2023. Phân tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành an toàn thực phẩm của đối tượng nghiên cứu.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9088
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01785_C02073_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 852,09 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01785_C02073_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,92 MB

  • Format : Adobe PDF