Item Infomation


Title: Nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại Nhà hàng nhật Kawachi khách sạn A25 Hotel & Spa.
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành)
Authors: Vũ Phương Thảo
Advisor: PGS.TS Nguyễn Thị Hải
Keywords: Du lịch Lữ hành | Chất lượng dịch vụ ăn uống | A28859
Issue Date: 2020
Publisher: TLU
Abstract: Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ ăn uống. Thực trạng chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng nhật Kawachi – khách sạn A25 Hotel & Spa. Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng nhật Kawachi của khách sạn A25 Hotel & Spa.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9021
Appears in CollectionsQuản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành
ABSTRACTS VIEWS

51

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • A28859_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 295,77 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • A28859.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,02 MB

  • Format : Adobe PDF