Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành (159)Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Item Submit Date - Descending [/1]

 • LV.0002518_1.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Lê Ngọc Diệp;  Advisor: Chu Thị Thu Thủy (2015)

 • Nội dung khóa luận hướng tới các mục đích chủ yếu như: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. Phân tích đánh giá tình hình sử dụng vốn lưu động, các chính sách sử dụng vốn lưu động của công ty TNHH vận tải Hà Khánh. Và đưa ra một số giải pháp

 • A24736_1.pdf.jpg
 • Graduate thesis


 • Authors: Đoàn Việt Hà;  Advisor: ThS. Phạm Trần Thăng Long (2018)

 • Tìm hiểu về sự sáng tạo trong công việc của nhân viên pha chế tại 2 cửa hàng đồ uống Stabucks Duy Tân và The Coffee House Thái Hà, từ đó bước đầu đưa ra một số đánh giá, giải pháp nhằm nâng cao tính sáng tạo thông qua góp phần hoàn thiện, thay đổi, phát triển công tác đào tạo nhân viên làm việc trong nghề pha chế Barista, hướng tới nâng cao hiệu quả kinh doanh của cơ sở cung ứng dịch vụ đồ uống

 • A24560_1.pdf.jpg
 • Graduate thesis


 • Authors: Nguyễn Thị Bích Thảo;  Advisor: ThS. Mai Tiến Dũng (2018)

 • Trên cơ sở khảo sát thực tế một số tiêu chuẩn về môi trường khách sạn Sheraton Hà Nội đang áp dụng hiệu quả mà các tiêu chuẩn đó mang lại. Từ đó đưa thêm và cải tiến các tiêu chuẩn đang áp dụng ứng dụng tiêu chuẩn mới nhằm nâng cao chất lượng về mặt không gian và các sản phẩm xanh trong khách sạn...

 • A24422_1.pdf.jpg
 • Graduate thesis


 • Authors: Nguyễn Diệu Linh;  Advisor: Th.S: Phùng Đức Thiện (2020)

 • Cơ sở lý luận cơ bản về quản trị nhân lực khách sạn. Thực trạng quản trị nhân lực tại khách san Mường Thanh Xa La – Hà Nội. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân lực tại khách sạn Mường Thanh Xa La – Hà Nội.

 • A24357_1.pdf.jpg
 • Graduate thesis


 • Authors: Đỗ Thị Thùy Linh;  Advisor: ThS. Nguyễn Đức Khoa (2018)

 • Đề tài tập trung nghiên cứu, tìm hiểu du lịch văn hóa ở chùa Trầm, Chương Mỹ, Hà Nội. Phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp cho chính quyền địa phương về hoạt động du lịch văn hóa ở chùa Trầm.

 • A22766_1.pdf.jpg
 • Graduate thesis


 • Authors: Ngô Thị Mai;  Advisor: PGS.TS Nguyễn Thị Hải (2019)

 • Cơ sở lý thuyết về chất lượng dịch vụ và nâng cao chất lượng phục vụ của bộ phận lễ tân. Thực trạng hoạt động và chất lượng phục vụ của bộ phận lễ tân tại khách sạn Sheraton hà nội. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của bộ phận lễ tân tại khách sạn Sheraton hà nội.

 • A29258_1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan Thùy Dương;  Advisor: Th.S: Phạm Trần Thăng Long (2019)

 • Cơ sở lý luận chung về tạo động lực cho nhân viên bộ phận kinh doanh ăn uống trong khách sạn. Thực trạng công tác tạo động lực cho nhân viên bộ phận kinh doanh ăn uống tại khách sạn Pullman Hà nội. Đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường chính sách tạo động lực cho nhân viên bộ phận kinh doanh ăn uống tại khách sạn Pullman Hà nội.