Item Infomation


Title: Đánh giá sự sáng tạo trong pha chế Barista tại Stabucks và The Coffee House
Other Titles: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành
Authors: Đoàn Việt Hà
Advisor: ThS. Phạm Trần Thăng Long
Keywords: Pha chế Barista | Stabucks | The Coffee House | A24736
Issue Date: 2018
Publisher: TLU
Abstract: Tìm hiểu về sự sáng tạo trong công việc của nhân viên pha chế tại 2 cửa hàng đồ uống Stabucks Duy Tân và The Coffee House Thái Hà, từ đó bước đầu đưa ra một số đánh giá, giải pháp nhằm nâng cao tính sáng tạo thông qua góp phần hoàn thiện, thay đổi, phát triển công tác đào tạo nhân viên làm việc trong nghề pha chế Barista, hướng tới nâng cao hiệu quả kinh doanh của cơ sở cung ứng dịch vụ đồ uống
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/6027
Appears in CollectionsQuản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành
ABSTRACTS VIEWS

40

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • A24736_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 5,2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • A24736.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file Giới thiệu
  • Size : 41,32 MB

  • Format : Adobe PDF