Item Infomation


Title: Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ bộ phận lễ tân tại Khách sạn Sheraton Hà Nội.
Other Titles: Khoá luận tốt nghiệp chuyên ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành
Authors: Ngô Thị Mai
Advisor: PGS.TS Nguyễn Thị Hải
Keywords: Du lịch Lữ Hành | Chất lượng phục vụ | A22766
Issue Date: 2019
Publisher: TLU
Abstract: Cơ sở lý thuyết về chất lượng dịch vụ và nâng cao chất lượng phục vụ của bộ phận lễ tân. Thực trạng hoạt động và chất lượng phục vụ của bộ phận lễ tân tại khách sạn Sheraton hà nội. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của bộ phận lễ tân tại khách sạn Sheraton hà nội.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/6019
Appears in CollectionsQuản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành
ABSTRACTS VIEWS

220

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • A22766_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 317,15 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • A22766.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,47 MB

  • Format : Adobe PDF