Search

Search Results

Results 281-287 of 287 (Search time: 0.038 seconds).
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Hoàng Thị Mỹ Thủy;  Advisor: PGS, TS. Cao Thị Ý Nhi (2018)

  • - Hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về thuế và quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp. - Phân tích thực trạng công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp của Chi cục thuế Tam Điệp đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Tam Điệp trong thời gian từ năm 2015-2017 - Đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý thu thuế TNDN ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Tam Điệp trong giai đoạn 2018-2020

  • Thesis


  • Authors: Bùi Thị Minh Thu;  Advisor: PGS.TS Nguyễn Thị Đông (2018)

  • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và bài học kinh nghiệm thực tiễn về mở rộng hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế thị trường hiện nay. - Đánh giá thực trạng về mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cẩm Khê Phú Thọ. - Đề xuất các giải pháp và kiến nghị điều kiện thực hiện giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cẩm Khê Phú Thọ.