Search

Search Results

Results 1-10 of 25 (Search time: 0.021 seconds).
Item hits:
  • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


  • Authors: Trần Thị Thúy Hòa;  Advisor: ThS. Nguyễn Thị Liên Hương (2019)

  • Cơ sở lý luận về hoạt động bán hàng. Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng của Công ty TNHH thiết bị y tế Bảo Thịnh. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động bán hàng của Công ty TNHH thiết bị y tế Bảo Thịnh.