Item Infomation


Title: Giải pháp bán hàng cho Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hệ thống quỹ nhà ở dịch vụ Homes Life.
Authors: Phạm Thị Yến
Advisor: TS. Vũ Thị Tuyết
Keywords: Quản trị Marketing; Hoạt động bán hàng; A27481
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Cơ sở lý luận chung về bán hàng. Thực trạng hoat động bán hàng tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển hệ thống quỹ nhà ở dịch vụ Homes Life. Giải pháp bán hàng cho công ty cổ phần đầu tư và phát triển hệ thống quỹ nhà ở dịch vụ Homes Life.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8075
Appears in CollectionsMarketing
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0004239_A27481_MK499_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 812,38 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0004239_A27481_MK499.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,81 MB

  • Format : Adobe PDF