Search

Search Results

Results 1-7 of 7 (Search time: 0.016 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


  • Authors: Nguyễn Hải Yến;  Advisor: Đào Diệu Hằng (2015)

  • Khóa luận tổng hợp lại cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.Bên cạnh đó phản ánh thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty T.S.I việt nam. Qua đó đưa ra một số ý kiển nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty này.