Item Infomation


Title: Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần thương mại Mặt trời Việt
Authors: Nguyễn Hải Yến
Advisor: Nguyễn Thị Thu Hương
Keywords: A15287 | Hiệu quả | Phân tích | Tài chính
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5314
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0001900_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,15 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0001900.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,91 MB

  • Format : Adobe PDF