Item Infomation


Title: Hoàn thiện công tác quản lý nợ xấu trong cho vay kinh doanh chung và dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình
Authors: Nguyễn Hải Yến
Advisor: Phạm Thị Bảo Oanh
Keywords: A17699 | Nợ xấu | Ngân hàng | Vay
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5206
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0001789_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,37 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0001789.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,12 MB

  • Format : Adobe PDF