Search

Search Results

Results 31-40 of 122 (Search time: 0.027 seconds).
Item hits:
  • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


  • Authors: Hoàng Thị Ngọc Ánh;  Advisor: Th.s Nguyễn Tường Minh (2020)

  • Cơ sở lý luận về kênh phân phối trong doanh nghiệp. Thực trạng hoạt động của kênh phân phối tại Công ty TNHH Chính Gấm. Định hướng và giải pháp hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm của Công ty TNHH Chính Gấm.