Search

Search Results

Results 1-10 of 123 (Search time: 0.019 seconds).
Item hits:
  • Graduate thesis


  • Authors: Nguyễn Diệu Linh;  Advisor: Th.S: Phùng Đức Thiện (2020)

  • Cơ sở lý luận cơ bản về quản trị nhân lực khách sạn. Thực trạng quản trị nhân lực tại khách san Mường Thanh Xa La – Hà Nội. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân lực tại khách sạn Mường Thanh Xa La – Hà Nội.