Item Infomation


Title: Nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng tại khách sạn Intercontinental Hanoi Westlake. (Khoá luận tốt nghiệp chuyên ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành)
Other Titles: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành
Authors: Trần Thu Thủy
Advisor: Ts. Bùi Cẩm Phượng
Keywords: Du lịch Lữ Hành | Chăm sóc khách hàng | A24928
Issue Date: 2020
Publisher: TLU
Abstract: Cơ sở lý luận về hoạt động chăm sóc khách hàng trong kinh doanh khách sạn. Thực trạng hoạt động chăm sóc khách hàng tại Khách sạn Inter Continental Hanoi Westlake. Giải pháp nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng tại Khách sạn Inter Continental Hanoi Westlake.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/6028
Appears in CollectionsQuản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • A24928_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 401,32 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • A24928.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,94 MB

  • Format : Adobe PDF