Item Infomation


Title: Nghiên cứu điều kiện phát triển du lịch chữa bệnh bằng nước khoáng tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.
Other Titles: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành
Authors: Nguyễn Phương Thảo
Advisor: Ts. Bùi Cẩm Phượng
Keywords: Du lịch Lữ Hành | Phát triển du lịch | A24485
Issue Date: 2020
Publisher: TLU
Abstract: Cơ sở lý luận về du lịch chữa bệnh bằng nước khoáng. Thực trạng hoạt động du lịch chữa bệnh bằng nước khoáng tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Một số giải pháp phát triển du lịch chữa bệnh bằng nước khoáng tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/6024
Appears in CollectionsQuản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành
ABSTRACTS VIEWS

34

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • A24485_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 358,11 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • A24485.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,49 MB

  • Format : Adobe PDF