Thông tin tài liệu


Nhan đề : Tập bài giảng tuyên truyền, quảng cáo và xúc tiến du lịch
Tác giả : Trịnh Xuân Dũng
Chủ đề : Tuyên truyền | Quảng cáo | Xúc tiến du lịch | Bài giảng
Năm xuất bản : 2016
Tóm tắt : Với mục tiêu tập hợp những kiến thức cơ bản trong lý luận về công tác tuyên truyền, quảng cáo và xúc tiến du lịch làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, các doanh nghiệp du lịch, những chuyên gia làm công tác quảng cáo xúc tiến du lịch. Cuốn sách giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất về tuyên truyền, quảng cáo và xúc tiến du lịch từ những khái niệm, sự cần thiết, nguyên tắc, cách thức tuyên truyền quảng bá và xúc tiến, các phương tiện quảng cáo, cũng như những quy định của pháp luật ..v.v, sao cho đạt hiệu quả cao.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/443
Bộ sưu tậpDu lịch
XEM MÔ TẢ

94

XEM & TẢI

2

Danh sách tệp tin đính kèm:
Ảnh bìa
 • TVS.001092- Sách-Tuyên-truyền-quảng-cáo-và-xúc-tiến-du-lịch-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Dung lượng : 1,2 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

 • Ảnh bìa
 • TVS.001092- Sách-Tuyên-truyền-quảng-cáo-và-xúc-tiến-du-lịch.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Dung lượng : 1,07 MB

  • Định dạng : Adobe PDF