Item Infomation


Title: Tập bài giảng tuyên truyền, quảng cáo và xúc tiến du lịch
Authors: Trịnh Xuân Dũng
Keywords: Tuyên truyền | Quảng cáo | Xúc tiến du lịch | Bài giảng
Issue Date: 2016
Abstract: Với mục tiêu tập hợp những kiến thức cơ bản trong lý luận về công tác tuyên truyền, quảng cáo và xúc tiến du lịch làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, các doanh nghiệp du lịch, những chuyên gia làm công tác quảng cáo xúc tiến du lịch. Cuốn sách giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất về tuyên truyền, quảng cáo và xúc tiến du lịch từ những khái niệm, sự cần thiết, nguyên tắc, cách thức tuyên truyền quảng bá và xúc tiến, các phương tiện quảng cáo, cũng như những quy định của pháp luật ..v.v, sao cho đạt hiệu quả cao.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/443
Appears in CollectionsDu lịch
ABSTRACTS VIEWS

94

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.001092- Sách-Tuyên-truyền-quảng-cáo-và-xúc-tiến-du-lịch-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.001092- Sách-Tuyên-truyền-quảng-cáo-và-xúc-tiến-du-lịch.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,07 MB

  • Format : Adobe PDF