Search

Search Results

Results 1-2 of 2 (Search time: 0.003 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • -


  • Authors: GS.TS. Đặng Cảnh Khanh (2014)

  • Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học đang trở thành một xu hướng chung của các trường Đại học trên thế giới, đặc biệt trong bối cảnh nhân loại đang bước dần vào nền kinh tế tri thức. Ở nước ta, xu hướng này cũng đang diễn ra mạnh mẽ. Nó khiến cho một số trường Đại học còn đặt các hoạt động nghiên cứu khoa học ngang hàng với những với các hoạt động giáo dục đào tạo và gọi trường mình với cái tên là “Học viện”. Hệ quả của việc chuyển đổi này như thế nào thì còn cần phải có thời gian để kiểm chứng, nhưng nó cho thấy, việc đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học tại các trường Đại học đã và đang trở thành một xu hướng tất yếu. Đại học Thăng Long trong thời gian gần đây đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về nội dung, phương thức và chất lượng công tác giáo dục và đào tạo. T...

  • -


  • Authors: GS.TS. Đặng Cảnh Khanh (2014)

  • Công tác xã hội là một nghề nghiệp cao quý, nó mang tính nhân đạo sâu sắc, có ý nghĩa lớn đối với xã hội. Bài viết bàn về những giá trị nghề nghiệp và đạo lý của người làm nghề công tác xã hội – nhân viên công tác xã hội. Những giá trị nghề nghiệp và đạo lý được nhấn mạnh trong bài viết này đó là: Sự vô tư không vụ lợi trong công việc; tinh thần tình nguyện, tự giác trong công việc; người làm công tác xã hội phải trở thành những người có văn hóa nghề. Tác giả đã phân tích và khẳng định tầm quan trọng của những giá trị và đạo lý này đối với ngành công tác xã hội trong bài viết