Search

Search Results

Results 141-143 of 143 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
  • -


  • Authors: TS. Ngô Thị Quyên; TS. Chu Thị Thu Thuỷ; NCS.Ths. Nguyễn Thị Thu Trang; Ths. Vũ Lệ Hằng (2018)

  • Mục tiêu nghiên cứu của nhóm tác giả tập trung vào phân tích tác động của hiệu quả tài chín h đến tăng trưởng bền vững và ngược lại tác động của tăng trưởng bền vững đến khả năng sinh lời của các công ty. Ngoài ra, nghiên cứu của nhóm Tác giả cũng phân tích khả năng tăng trưởng bền vững năm hiện tại có chịu tác động của tăng trưởng bền vững năm trước. Với mẫu nghiên cứu là 652 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2013 đến 2016, nghiên cứu đã chứng minh được khả năng sinh lời, khả năng trả nợ và tăng trưởng năm trước có tác động đáng kể đến tăng trưởng bền vững, tuy nhiên khả năng thanh toán không có ý nghĩa thống kê tại mức ý nghĩa 5%. Hơn nữa, nghiên cứu cũng chỉ ra khả năng sinh lời của các công ty chịu tác động mạnh của tỷ lệ tăng trưởng bền vững...

  • -


  • Authors: TS. Nguyễn Ngọc Lan; Ths. Nguyễn Thị Cúc (2018)

  • Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) là bộ chuẩn mực được chấp nhận rộng rãi trên quy mô toàn cầu. Hội tụ kế toán quốc tế là xu thế tất yếu, khách quan và một quốc gia đang phát triển như Việt Nam không thể đứng ngoài dòng chảy của xu hướng hội tụ nói chung hay việc áp dụng IFRS nói riêng. IFRS là bộ chuẩn mực dựa trên giá trị hợp lý (GTHL). Vậy nên, một trong những rào cản của quá trình hoà hợp hay hội tụ với IFRS đối với các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam là vấn đề áp dụng GTH). GTHL là cơ sở đo lường đáp ứng được yêu cầu cung cấp thông tin để ra quyết định của các chủ thể có lợi ích liên quan, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các cơ quan quản lý...Trên cơ sở đó, bài viết này đưa ra định hướng áp dụng GTHL tại Việt Nam, tạo bước đệm cho quá trình...

  • -


  • Authors: TS. Phạm Thị Bảo Oanh (2018)

  • Thị trường tài chính phái sinh (TCPS) có vai trò ngày càng lớn trong quá trình phát triển kinh tế quốc gia và toàn cầu. Thời gian qua, Thị trường TCSP Việt Nam đã hình thành đầy đủ thị trường phái sinh tập trung và phi tập trung song quy mô và số lượng giao dịch còn hạn chế, sản phẩm chưa đa dạng, thị trường phát triển chưa xứng với tiềm năng. Do đó, bài viết tập trung nghiên cứu cơ sở lý thuyết về thị trường TCPS, kết quả giao dịch của thị trường TCPS toàn cầu và thực tế phát triển của thị trường TCPS Việt Nam, từ đó thấy được hạn chế và nguyên nhân của hạn chế, trên cơ sở này đưa ra giải pháp phát triển thị trường TCPS trong bối cảnh kinh tế Việt Nam có nhiều cơ hội và thách thức khi hội nhập ngày càng sâu với kinh tế thế giới