Search

Search Results

Results 21-30 of 64 (Search time: 0.01 seconds).
Item hits:
 • -


 • Authors: ThS. Nguyễn Tích Lăng (2014)

 • Lý luận dạy học đại học hiện đại đã chỉ ra rằng Kiểm tra-Đánh giá hoạt động học tập sinh viên là một thành tố quan trọng của quá trình dạy học. Hiện nay trên thế giới cũng như trong nước đã có một số nghiên cứu về Kiểm tra-Đánh giá, tuy nhiên các tài liệu này có mục đích nghiên cứu hơn là ứng dụng. Vì vậy bài viết này tập trung vào vấn đề kỹ thuật, sử dụng lý thuyết trắc nghiệm cổ điển và hiện đại đề xuất một số giải pháp đổi mới hai khâu quan trọng nhất của qui trình Kiểm tra-Đánh giá sinh viên, đó là viết câu hỏi và xây dựng đề kiểm tra.

 • -


 • Authors: ThS. Chu Thị Thu Thủy (2014)

 • Kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất đóng vai trò quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Việt Nam. Nghiên cứu của tác giả sử dụng mẫu 30 doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2013 để đánh giá hiệu lực của kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất trong DNNVV. Với việc sử dụng bảng câu hỏi khảo sát, tác giả nhận thấy đối với loại hình DNNVV tồn tại cả năm thành phần theo báo cáo COSO bao gồm: Môi trường kiểm soát chi phí sản xuất, đánh giá rủi ro về chi phí sản xuất, hệ thống thông tin và truyền thông, hoạt động kiểm soát chi phí sản xuất và giám sát chi phí sản xuất. Tuy nhiên, mỗi thành phần vẫn tồn tại những yếu kém ảnh hưởng đến tính hiệu lực của kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất như quy trình đánh giá rủi ro, cam kết về tính hay vấn đề phân công p...

 • -


 • Authors: ThS. Ngô Thị Thanh Nga (2014)

 • Trong những năm gần đây phương trình sai phân ẩn (IDEs), hay còn gọi là phương trình sai phân kỳ dị (SDEs), nhận được mối quan tâm lớn bởi sự xuất hiện của chúng trong nhiều lĩnh vực thực hành, ví dụ như mô hình động lực Leontiev cho hệ kinh tế đa ngành, mô hình tăng trưởng dân số Leslie, các bài toán điều khiển tối ưu rời rạc suy biến,... Phương trình sai phân ẩn cũng xuất hiện một cách tự nhiên trong quá trình rời rạc hóa để giải phương trình vi phân đại số (DAEs) và phương trình đạo hàm riêng đại số, những đối tượng đã và đang thu hút nhiều sự chú ý của các nhà nghiên cứu. Trong báo cáo này, tác giả đưa ra một số định lý về dáng điệu tiệm cận và tính ổn định của nghiệm của phương trình sai phân ẩn tuyến tính chỉ số 1. Ở trường hợp hệ số hằng, chúng tôi đã đưa ra một số điều kiện...

 • -


 • Authors: TS.Nguyễn Công Điều (2014)

 • Mô hình chuỗi thời gian mờ đang có nhiều ứng dụng trong công tác dự báo, nhất là trong các dự báo kinh tế. Trong những năm gần đây khá nhiều công trình đã được hoàn thành theo hướng nâng cao độ chính xác và giảm khối lượng tính toán trong mô hình chuỗi thời gian mờ như các bài báo của Chen và Hsu, Huarng, Kuo,... Wu. Hầu hết những phương pháp trên đều dựa vào kỹ thuật tạo các nhóm quan hệ logic mờ của Chen [4] để làm giảm khối lượng tính toán khi chỉ cần thực hiện các phép tính số học thay vì các phép tính min-max như trong các mô hình của Song-Chissom. Tuy nhiên các nhóm quan hệ logic mờ này được sử dụng trong mọi quan hệ mờ mà không để ý đến thứ tự xuất hiện và sự lặp lại các thành phần trong vế phải của mối quan hệ logic mờ. Trong bài báo này, tác giả đưa ra một cải biên cách xác...

 • -


 • Authors: GS. TSKH. Trần Vũ Thiệu (2014)

 • Bài này trình bày phương pháp giải một lớp bài toán qui hoạch phân thức phi tuyến. Dùng biến đổi Charnes-Cooper ([2], tr. 54), bài toán được đưa về một qui hoạch phi tuyến tương đương và sau đó qui hoạch này lại được biến đổi thành một bài toán qui hoạch tuyến tính, với một biến số và hai ràng buộc nhiều hơn so với bài toán ban đầu. Cuối bài nêu ra các ví dụ số minh họa cho phương pháp giải.

 • -


 • Authors: ThS. Lê Thị Kim Chung; ThS. Nguyễn Phương Mai (2014)

 • Thu NSNN là một công tác rất quan trọng vì đây là khâu quyết định việc thực hiện các vai trò của NSNN nói chung cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến các khoản chi NSNN nói riêng. Bài viết nhằm mục đích làm sáng tỏ những chuyển biến trong thu NSNN của Việt Nam trong thời gian qua và những mặt hạn chế còn tồn tại. Các tác giả vận dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, quy nạp, diễn dịch, phân tích số liệu thực tiễn; kết hợp với các bảng biểu, sơ đồ, biểu đồ để thể hiện dữ liệu nghiên cứu. Kết quả bài viết đã phân tích được tình hình thu NSNN giai đoạn 2000 – 2012, góp phần làm sáng tỏ những chuyển biến trong thu NSNN của Việt Nam trong giai đoạn này và những mặt hạn chế còn tồn tại, trên cơ sở đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm tăng hiệu quả thu ngân sách.

 • -


 • Authors: ThS. Nguyễn Tường Minh (2014)

 • Bài viết này nói về vai trò của lực lượng cựu sinh viên trong công tác xây dựng thương hiệu trường đại học. Đây là một vấn đề mới khi mà các trường đại học tại Việt Nam hầu hết đều chưa quan tâm đến việc phát triển thương hiệu theo quan điểm marketing và cũng rất ít trường đại học có Hội cựu sinh viên mạnh như các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Thông qua các nghiên cứu định tính, tác giả chứng minh vai trò to lớn của lực lượng cựu sinh viên đối với trường đại học nói chung cũng như với công tác xây dựng thương hiệu nói riêng. Sau cùng, tác giả đề xuất một số kiến nghị về công tác xây dựng thương hiệu và xây dựng Hội cựu sinh viên với trường đại học Thăng Long.

 • -


 • Authors: ThS. Trần Thùy Linh (2014)

 • Chính sách đầu tư đúng đắn cho vốn con người là một yếu tố thực sự cần thiết đối với mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững của một quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Để đưa ra chính sách phù hợp, việc đánh giá đúng thực trạng vốn con người là điều rất quan trọng. Cách tiếp cận về giáo dục được sử dụng phổ biến nhất trong các phân tích về vốn con người vì trình độ giáo dục là tiêu chí quan trọng nhất đo lường vốn con người. Vì vậy, bài viết tập trung vào đánh giá thực trạng vốn con người của Việt Nam trên cơ sở cách tiếp cận về giáo dục. Từ cách tiếp cận này, thực trạng vốn con người của Việt Nam còn bộc lộ khá nhiều vấn đề tồn tại. Các phân tích trong bài viết cho thấy yếu tố con người vẫn còn là một cản trở cho quá trình tăng trưởng và phát triển bền vững của Việt Nam. Bà...

 • -


 • Authors: ThS. Trần Thị Hải Bình (2014)

 • It is important to understand errors made by learners in foreign language teaching and learning process. However, there has been scarify any research on the causes of errors in students’ writing in English in Vietnamese universities. This study has been carried out to clarify the errors in the use of cohesive devices by the freshmen at pre-intermmediate level of English at Thang Long University. Basing on the theoretical background of other error studies in the field and the statistic collected from the reality, the study has found out the frequency of each kind of errors, analyzed the causes of these errors. Then, some suggestions for teaching conjunctions and correcting these errors are made with the hope to upgrade the writing skills for the students right in their first year in ...

 • -


 • Authors: TS. Nguyễn Thị Thúy (2014)

 • Việt Nam đang mở ra những bước tiến mới trong hội nhập kinh tế thế giới, bằng những hiệp định thương mại đa phương và song phương nhằm tăng thế và lực trong tăng trưởng bền vững nền kinh tế. Bài này đưa ra phân tích những thuận lợi và khó khăn thách thức phải vượt qua của nền kinh tế nói chung, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xuất khẩu nói riêng. Tác giả kiến nghị những giải pháp đón đầu thực thi có hiệu quả các hiệp định thương mại sắp tới.